Lázně Luhačovice | Doprava a poloha

Doprava a poloha Lázní Luhačovice.

Lázně Luhačovice se nacházejí v údolí řeky Šťávnice a jsou obklopeny strmými zalesněnými kopci. Přestože město leží v nadmořské výšce 250 metrů a vrcholky okolních kopců dosahují nadmořské výšky maximálně 672 metrů, je tu značný podhorský charakter počasí.

Tři kilometry proti proudu Šťávnice byla ve dvacátých letech 20. století postavena přehrada, nazývaná Luhačovická, nebo také Pozlovická. Jejím hlavním úkolem bylo zadržovat pravidelné záplavy, které pustošily lázně. Časem však převzala i rekreační funkci a teď slouží hlavně rybářům. Rybářský svaz tu pořádá jarní a podzimní rybářské závody, které jsou známé po celé České republice.