Léčba a léčivé zdroje v lázních Luhačovice

 

Aloiska

Patří k nejstarším minerálním pramenům. Vyvěrá v parku nad Bílou čtvrtí o 30 m výše než ostatní prameny. Byl znám již před rokem 1770 pod jmény Luisin pramen, Lesní pramen nebo také Pramen v hoře. K pitné léčbě se používal od roku 1821. V roce 1830 byl řádně zachycen a dostal své nynější jméno Aloiska. K definitivnímu zachycení došlo v roce 1938 pod vedením prof. Ročka. Pavilon nad pramenem pochází z roku 1963. Aloisky se užívá k pitné léčbě, především při onemocnění zažívacích orgánů, ale i k inhalacím. Má zvýšený obsah jodu, železa, kyseliny borité a některých stopových prvků. Průměrná vydatnost pramene je jen 3 l/min.

Pramen Dr. Šťastného

Vyvěrá v blízkosti Lázeňského divadla. Před rokem 1929 byl pramen upraven jako studna Janovka a její hloubka byla 7 m. Při hloubení vrtu v roce 1929 došlo v hloubce 37 m k erupci silně proplyněné minerální vody, která stříkala do výše téměř 20 m. To dalo prameni původní název Gejzír. Brzy se zjistilo, že erupce snižují hladinu a vydatnost ostatních pramenů. Výtok pramene byl proto mnohokrát upravován. V roce 1967 byl znovu navrtán a od té doby slouží pro veřejnost u upravené kašny. Pramen nese jméno luhačovického rodáka MUDr. Františka Šťastného. Má zvýšený obsah kyseliny borité, fluoru, jodu, lithia a barya. Jeho vydatnost je od roku 1990 upravena na 3 l/min. Používá se k pitné léčbě.

Vincentka

Je nejznámějším luhačovickým pramenem. Vděčí za to především tomu, že byl až do roku 1991 jediným místním pramenem, který se plnil do lahví. Vyvěrá za kolonádou, kde je jímán v osmimetrové studni. Pramen byl upraven kolem roku 1680. Byl nadkryt stříškou proti dešti a říkalo se mu Hlavní pramen. V roce 1789 byl nad pramenem vybudován zděný pavilon, který měl podobu kaple uzavřené mříží. Na přední stěně byl nápis: "Nemocnému k útěše, zdravému k potěše." Roku 1792 dostal svůj nynější název Vincentka. Původní pramen měl velmi mělké jímání, proto byl mnohokrát upravován.

Při výstavbě nové kolonády byla v letech 1947 - 1948 postavena současná hala Vincentky. Je 30 m dlouhá, 17 m široká a 8 m vysoká. Pramen je sveden k působivě upravené kašně a k výdejnímu pultu, kde je možné jej ohřívat. Vincentka se používá k pitné léčbě a k inhalacím. Má zvýšený obsah kyseliny borité, fluoridů a barya. Vydatnost pramene činí 10-12 l/min.

Ottovka

Vyvěrá na pravém břehu Horní Olšavy na úpatí svahu Malé Kamenné (v blízkosti tenisových kurtů) o 10 m výše než ostatní prameny. Je třetím nejznámějším pramenem. Původně vytékala volně. Teprve v roce 1905 byla zachycena v kamenném sklepení. V roce 1929 byl nedaleko jejího skutečného vývěru postaven kruhový pavilon. Od roku 1937 vytéká v malé výtokové kašně nedaleko pavilonu. K další úpravě došlo v roce 1939, kdy byla postavena klenutá kamenná jeskyně. Ottovka má zvýšený obsah jodu, železa, kyseliny borité a některých stopových prvků. Používá se k pitné léčbě a její vydatnost činí pouze 3 l/min.

Pramen Sv. Josefa

V roce 1994 byl původně zamýšlen jako zkušební vrt do hloubky 500 m. Při dosažení hloubky 173 m došlo k erupci proplyněné vody a tím k ohrožení prameniště minerálních vod. To zabránilo dalšímu pokračování prací. Po šesti letech - v roce 2000 byl vrt dobudován a přeměněn na čerpací objekt pro využití k uhličitým koupelím a k pitné léčbě v Sanatoriu Miramare. Pramen vyvěrá v blízkosti nového kostela, kde slouží u kašny i pro veřejnost. Určená kvóta využití je 30 l/min.

Ostatní prameny

 

Amandka (již nad povrch nevyvěrá)

Je podle písemných zpráv nejstarším luhačovickým pramenem. Vyvěrá na lázeňském náměstí, uprostřed Velké kolonády. Pramen byl poprvé upraven někdy v letech 1669 - 1680. Pro svou velmi slanou chuť se mu říkalo Slaný, a protože z něj s hlasitým bubláním unikal oxid uhličitý, byl nazýván také jménem Pramen bublavý. V roce 1792 byl pramen nově upraven a přejmenován na Amandku. K dalším úpravám došlo v letech 1904 a 1908. Současná podoba pramene je z let 1947 - 1948, kdy došlo ke stavbě Velké kolonády. Když byl v roce 1988 proveden na lázeňském náměstí nový vrt do jímací úrovně 50 m (Vincentka 2), dosavadní vývěrová hladina Amandky se po určité době snížila a nyní již nad povrch nevyvěrá. Jeho průměrná vydatnost byla 3,7 l/min.

 

Elektra 1

Je jedním z nejkoncentrovanějších pramenů v luhačovické zřídelní základně. Vyvěrá poblíž Kulturního domu Elektra. Pramen původně volně vytékal do řečiště řeky Horní Olšavy. Teprve v roce 1908 byl vyhlouben, vyzděn a v roce 1910 po regulaci řeky řádně zachycen. Později - v roce 1930 - byl ve dně studny proveden vrt do hloubky 81,4 m. Při další úpravě byl sveden až na Lázeňské náměstí, kde v letech 1934 - 1937 sloužil pro pitnou léčbu. Ke konečným úpravám pramene došlo v letech 1938 - 1939. Při výkopu studny byly v hloubce devíti metrů nalezeny zvířecí kosti, parohy, dutý kmen a stopy po ohništi. Stáří těchto pozůstatků odhadují archeologové na 30 000 let. Pro vysoký obsah nerostů se Elektry užívalo k výrobě zřídelní soli. V současné době je používána v hotelech Palace a Morava k inhalacím a uhličitým koupelím. Elektra má zvýšený obsah kyseliny borité, jodu a lithia. Průměrná vydatnost pramene je 14 l/min. kde bolo tam bolo

 

Elektra 2

Se nachází těsně vedle Elektry 1. Vrt se uskutečnil v roce 1976, je 13,5 m hluboký a má vydatnost 15 l/min. Nevyužívá se, má charakter pozorovaného zdroje.

 

Bystrica

Pramen byl navrtán v roce 1972 v ulici Dr. Veselého poblíž stejnojmenného lázeňského domu. Nevyužívá se, má charakter pozorovaného zdroje. Jeho vydatnost činí 15 l/min.

 

Jubilejní pramen

Byl zachycen v letech 1924 - 1925. Vyvěrá na Lázeňském náměstí vedle Společenského domu. Původně se jmenoval Luční pramen. Přejmenován byl na počest 25letého trvání akciové společnosti. Při likvidaci pramenů mělkého jímání v roce 1993 nebyl zrušen. Jeho léčivá voda má vyšší obsah jodu a bromu, vydatnost 14 l/min. Používal se k uhličitým koupelím, dnes se nevyužívá, slouží jako rezerva pro tuto proceduru.

 

Nový Jubilejní

Byl získán v roce 1988 v bezprostřední blízkosti pramene Jubilejního. Je připraven ke kvantitativnímu obohacení koupelové směsi v nádrži, zatím se však nevyužívá. Exploatace pramene je stanovena na 15 l/min.

 

Nová Čítárna

Byla navrtána v roce 1987 vedle Společenského domu směrem k budově ředitelství. Při navrtání měl pramen vysokou vydatnost 120 l/min. Maximální čerpání bylo stanoveno na 60 l/min. Odvádí se do vodojemu minerálních vod ke zvýšení kapacity koupelových směsí pro podávání uhličitých koupelí.

 

Nová Janovka

Byla druhým navrtaným pramenem (po Nové Čítárně) v roce 1987, který řešil nedostatek vody po havárii kanalizačního sběrače. Je odváděna do akumulační nádrže k uhličitým koupelím, ale je jí možno užít i k inhalacím. Vydatnost pramene je 60 l/min.

 

Vincentka 2

Vrt se nachází před východní stranou Jurkovičova domu směrem ke Kruhové fontáně. Pramen se zatím nevyužívá, je připraven pro pitnou léčbu, inhalace a uhličité koupele. Čerpací exploatace pramene je stanovena na 40 l/min.

 

Pramen Vladimír

Byl zachycen v roce 1988 v hloubce 42 m. Nachází se v ulici Nábřeží na levé straně řeky Horní Olšavy. Používá se k uhličitým koupelím, je vhodný i k inhalacím. Čerpací kvóta pramene je stanovena na 60 l/min.

 

Jaroslava

Je nejmladším luhačovickým pramenem. Nachází se v areálu léčebny Miramare II. Tato silně mineralizovaná kyselka se od roku 1998 užívá pro koupele při onemocnění pohybových orgánů a pro uhličité koupele v Sanatoriu Miramare. Vydatnost činí 30 l/min.

 

Sirný pramen

Je jedním z nejvydatnějších luhačovických pramenů (60 l/min.) a jako jediný nemá vlastnosti uhličitých kyselek. Jde o nemineralizovanou vodu, mající v 1 l pouze 0,6 g nerostů, ale obsahující sirovodík. Vyvěrá na levém břehu Horní Olšavy mezi lázeňskými garážemi a opuštěným lomem. Byl znám již kolem roku 1700 pod názvem Sirkovnica. Prodělal několik úprav. V roce 1912 byl sveden do sirných lázní, kde se od té doby používá k sirným koupelím. Při vstupu do slatinných lázní je možné pramen ochutnat.

Indikácie

Nemoci onkologické

onkologické případy po ukončení komplexní léčby, bez jakýchkoliv známek recidívy

Lázeňská péče:

komplexní,příspěvková,samoplátecká

 

Nemoci oběhového ústrojí

funkční poruchy periferních cév

Lázeňská péče: komplexní,příspěvková,samoplátecká

 

Nemoci trávicího ústrojí

poruchy trávení a nechutenství, klidové stádium vředové nemoci žaludku a dvanácterníku, stavy po operaci žaludku, jícnu a žlučníku

Lázeňská péče:komplexní, příspěvková, samoplátecká

 

Nemoci z poruch výměny látkové

cukrovka a obezita (lázeňskou léčbu obezity dospělých zdravotní pojišťovna nehradí)

Lázeňská péče:komplexní,příspěvková,samoplátecká

 

Onemocnění dýchacího ústrojí

astma bronchiale, alergická onemocnění dýchacích cest, chronická bronchitida, poruchy hlasu a chraptivost, alergické rýmy, pooperační stavy dýchacích cest Lázeňská péče:komplexní,příspěvková,samoplátecká

 

Poruchy pohybového aparátu

bolestivé syndromy šlach, úponů a kosterních svalů, mimokloubní revmatismus, bolestivé syndromy páteře

Lázeňská péče:příspěvková,samoplátecká

 

Lázeňská péče o děti a dorost

 

Nemoci z poruch výměny látkové

obezita spojená s dalšími rizikovými faktory

obezita - děti od 10 let

cukrovka - dorost od 15 do 19 let

Lázeňská péče:komplexní,samoplátecká

 

Nemoci dýchacího ústrojí

katary horních cest dýchacích, alergické rýmy, bronchitis, astma, bronchiale, pooperační stavy dýchacích cest, rekonvalescence po zápalu plic

děti od 5 let a dorost

děti od 3 let v doprovodu rodičů

Lázeňská péče:komplexní,samoplátecká

 

Čím u nás léčíme

 

Lázeňská léčba je založena na využití přírodních léčivých zdrojů a příznivého klimatu v kombinaci s nejmodernějšími léčebnými a rehabilitačními metodami. Na území Luhačovic vyvěrá 14 hydrouhličitanochloridosodných kyselek a jeden sirný pramen. Minerální vody obsahují z kationtů zejména sodík a v menším množství vápník a hořčík. Z aniontů je obsažen nejvíce chlor, kyselina uhličitá, dále brom, jód a z rozpuštěných plynů ve značném objemu volný oxid uhličitý. Teplota vyvěrající vody se pohybuje mezi 10 až 12ºC.

 

Jak u nás léčíme

 

Našim hostům se věnuje tým zkušených lázeňských lékařů, kvalifikovaných zdravotních sester, rehabilitačních pracovníků a lázeňského personálu.

 

Lázeňská léčba využívající účinku přírodních léčivých minerálních vod:

* Pitná kúra

* Inhalace

* Koupele v přírodní minerální vodě

 

je doplněna dalšími léčebnými a rehabilitačními procedurami:

 

* Vodoléčebnými procedurami - perličková koupel, vířivá a Hubbardova lázeň, skotský střik, parní a horkovzdušná lázeň, střídavé nožní koupele

* Klasickými, reflexními a podvodními masážemi

* Elektroléčbou - galvanická lázeň, čtyřkomorová lázeň, krátkovlnná a mikrovlnná diatermie, diadynamické a Träbertovy proudy, ultrazvuk, solux a horské slunko

* Speciální terapií - parafinový obklad, plynové injekce, vasotrain, magnetoterapie, sauna

* Pohybovou léčbou - léčebný tělocvik individuální a skupinový, cvičení v bazénu, terénní léčba

 

Procedúry:

Léčebné procedury

 

Léčebné procedury jsou poskytovány v balneoprovozech léčebných zařízení a hotelů. Balneoprovozy jsou vybaveny moderní technikou pro poskytování vodoléčebných procedur (jako např. perličková koupel, vířivá lázeň, Hubbardova a Hauffeho lázeň), elektroléčebných procedur (jako např. galvanizace, iontoforéza či ultrazvuk), inhalací, obkladů a různých forem masáží (klasické, reflexní, podvodní).

 

Mezi léčebné procedury patří také léčebný tělocvik, ať už individuální či skupinový, včetně cvičení v bazénu. Sauna, solárium či fitnesscentra jsou vhodným doplňkem.

 

* Léčebné procedury může lázeňský host absolvovat po lékařském vyšetření nebo po předpisu procedury lázeňským lékařem.

* Léčebné procedury jsou rozděleny na velké (VP) a malé v závislosti na míře zátěže pro organismus. Velká procedura jako např. uhličitá a sirná koupel, podvodní masáž či kyslíková terapie zatěžuje organismus více, takže klient může absolvovat maximálně jednu proceduru denně. Malá procedura není pro organismus tak náročná, a proto mohou být absolvovány dvě denně.

 

 

 

Léčebné procedury bez předpisu lékaře:

 

Inhalace minerální vody

 

K inhalacím se využívají luhačovické minerální vody, které zlepšují funkci sliznice dýchacích cest, působí protizánětlivě, zkapalňují hlen a usnadňují vykašlávání. Inhalační program začíná očištěním sliznic kloktáním a proléváním nosu minerální vodou v délce 5 minut. Inhalační procedura není vhodná v období akutní infekce dýchacích cest. Doba trvání procedury: 7 minut inhalace nosem a 7 minut inhalace ústy.

 

Koupel v přírodní uhličité vodě

(frekvenční omezení T/1)

 

Koupel v přírodní léčivé vodě s vysokým obsahem CO2 o teplotě 34°C. Prvotní pocit chladu zmizí jakmile celé tělo obalí do hřejivého povlaku bublinky. CO2 se vstřebává kůží, zlepšuje tak její prokrvení a má příznivý vliv nejen na srdeční a cévní systém (např. snižováním krevního tlaku), ale i na celý organismus. Nedoporučuje se u horečnatých onemocnění, infekcí a srdeční dekompenzaci. Uhličitá koupel trvá 15 minut, potom následuje 15 minut odpočinku v zábalu.

 

Perličková koupel

 

Koupel je prováděna ve speciální vaně s provzdušňovacími tryskami nebo perličkovým roštem na dně vany. Vzduch probublávající do vody vytváří malé bublinky, podobné perličkám. Vzduchové bublinky jemně masírují pokožku, čímž dochází k jejímu prokrvení a celkovému uvolnění. Účinek perličkové koupele umocní bylinné přísady nebo minerální soli z Mrtvého moře. Perličková koupel je vhodná při poruchách spánku, bolestech hlavy a pro celkovou relaxaci. Nelze ji podávat u otevřených ran a akutních infekcí. Perličková koupel trvá 15 minut, potom následuje 15 minut odpočinku v zábalu.

 

Jodo-bromová koupel

 

Vanová koupel ve vodě teplé kolem 37°C obohacené přísadou jodo-bromové solanky. Má všestranné léčivé a blahodárné účinky na lidský organismus. Doporučuje se při bolestech kloubů, svalů a páteře, kožních problémech. Podporuje také výživu tkání a zlepšuje funkci cévního systému. Doba trvání procedury je 15 minut, následuje 15 minut odpočinku v zábalu.

 

Vířivá lázeň

 

Celková nebo částečná vířivá lázeň pro horní nebo dolní končetiny. Jemná forma podvodní masáže ve vodě o teplotě 36–38°C, která cirkuluje a pod tlakem je tryskami vháněna do lázně. Tím dochází k víření vody a masážím končetin. Zlepšuje jejich prokrvení a působí relaxačně. Není vhodná při akutních místních zánětech končetin. Doba trvání procedury je 15 minut.

 

Skotský střik

 

Masáž proudem vody střídavé teploty. Slouží k otužování a posílení obranyschopnosti organismu, zlepšuje krevní oběh. Je vhodný při onemocněních pohybového aparátu a nervového systému. Nedoporučuje se při vysokém krevním tlaku, srdečních chorobách a akutních infekcích. Doba trvání procedury je 10 minut.

 

Klasická masáž

(frekvenční omezení T/3)

 

Masáž ovlivňuje organismus na úrovni tělesné i duševní. Je výborným prostředkem k uvolnění ztuhlých svalů, odbourání stresu i psychickou relaxací. Pod vlivem masážních pohybů se uvolňuje masírované svalstvo, rozšiřují se kožní vlásečnice a pokožka zčervená, protože se zvyšuje prokrvení. Masáž voňavou směsí s éterickými oleji přinese nejen úlevu celému tělu, ale uklidní i mysl. Klasické masáže jsou vhodné při bolestech páteře a kloubů, k uvolnění ztuhlých svalů a psychické relaxaci. Masáž nelze provádět na částech těla s kožními defekty a dolních končetinách s křečovými žilami. Doba trvání procedury je 15 minut.

 

Masáž podvodní - ruční

(frekvenční omezení T/1)

 

Intenzivní celková masáž proudem vody v lázni o teplotě 35–38°C je aplikovaná masérem pomocí trysky v masážní hadici. Podvodní masáž napomáhá k uvolnění svalového napětí, zmírňuje bolesti kloubů a zlepšuje krevní oběh. Doporučuje se u onemocnění pohybového aparátu, při omezení pohyblivosti páteře a stavů po úrazech. Nedoporučuje se u oběhové nedostatečnosti, akutních zánětech, horečnatých stavů a otevřených poraněních. Doba trvání podvodní masáže je 15 minut, potom následuje 15 minut odpočinku v zábalu.

 

Masáž podvodní - přístrojová

(frekvenční omezení T/1)

 

Masáž je prováděna paprsky vody v lázni o teplotě 35–38°C. Hydromasážní vana je opatřena množstvím trysek umístěných po celém jejím obvodu, směrovaných na části těla nejvíce postižené napětím, špatným krevním oběhem a ztuhlými svaly. Hydromasáž povzbuzuje, vyvolává svalovou reakci, prokrvení kůže a zlepšuje pohyblivost kloubů. Doporučuje se především při potížích pohybového aparátu. Není vhodná při akutních infekcích nebo otevřených kožních defektech. Hydromasáž trvá 15 minut, potom následuje 15 minut odpočinku v zábalu.

 

Parafínový obklad

 

Jedná se o lokální termoterapii. Teplý parafínový obklad se přiloží na postižené místo. Prohřívání tlumí bolest a uvolňuje svalové napětí. Parafínové obklady se využívají při bolestech páteře a končetinových kloubů. Nedoporučuje se u osteoporózy. Doba trvání procedury je 20 minut.

 

Oxygenoterapie

 

Kyslíková terapie je regenerační kúra, která spočívá v inhalování čistého kyslíku v mnohanásobně vyšší koncentraci než je ve vzduchu. Zlepšuje prokrvení tkání kyslíkem a jako relaxační procedura přispívá k celkové regeneraci, ke snížení únavy a psychickému uvolnění. Má také příznivý a omlazující vliv na pokožku. Oxygenoterapie trvá 30 nebo 60 minut.

 

Aromaterapie

 

Aromaterapie je jednou z nejstarších léčebných metod na světě. Vůně ovlivňují náladu, probouzejí emoce, uvolňují a uklidňují. Dobré účinky mají proti nespavosti, depresím, při svalových a revmatických bolestech či v tíživé menopauze. Aromaterapie je podávána v samostatné místnosti s masážním křeslem. Po dobu 30 minut se během příjemné masáže vdechuje voňavá esence a k dokonalé relaxaci přispějí ještě tóny uklidňující hudby.

 

Pitná kúra

 

Luhačovické léčivé vody obsahují kromě přírodních minerálních látek i velké množství kysličníku uhličitého, od kterého mají také název kyselky. K pitné kúře se využívají kyselky – Vincentka, Ottovka a Aloiska. Nemají kyselou chuť, ale mají různý obsah minerálních látek.

Pitná kúra se provádí nalačno. Nejvhodnější doba pro pití minerální vody je ráno mezi 6. a 8. hodinou (před snídaní) a odpoledne mezi 16. a 18. hodinou (před večeří).

K pitné kúře se doporučují tradiční lázeňské porcelánové pohárky. Pohárek se základní léčebnou dávkou minerální vody se pije pomalu (2–3 minuty). Před pitím dalšího pohárku se vkládá pauza cca 10 minut. Při pití minerální vody se doporučuje pomalá procházka.

 

 

Léčebné metody pro deti:

 

Při nástupu do lázní absolvuje dítě vstupní lékařské vyšetření za přítomnosti rodiče, na kterém rodič příp. doplní veškeré informace o zdravotním a psychickém stavu dítěte a lékař poté předepíše individuální léčebných plán. Během pobytu dítěte následují kontrolní vyšetření, při ukončení léčby výstupní kontrola. Každý rodič obdrží propouštěcí zprávu pro vysílajícího lékaře. Léčebné metody:

 

* pitná léčba

* inhalace a kloktání

* dechová a rehabilitační cvičení

* elektroléčebná terapie

* pohybová terapie (např. terénní léčba)

* míčkování (úleva od dlouhotrvající rýmy stimulací akupresurních bodů na obličeji dítěte)

* sauna

* plavání v bazénu

 

Indikace u detí:

Nemoci z poruch výměny látkové: obezita spojená s dalšími rizikovými faktory.

Nemoci dýchacího ústrojí: katary horních cest dýchacích, alergické rýmy, bronchitis, astma, bronchiale, pooperační stavy dýchacích cest, rekonvalescence po zápalu plic.