Historie lázní Luhačovice

Historie lázní Luhačovice

Za využití léčivých minerálních pramenů vděčí lázně Luhačovice rodu Serényiovců. Ti jejich vlastnili od třicátých let 17. století až do roku 1945.

Hrabě Ondrej dal upravit pramen, který vyvěrá na povrch a hlasitě přitom bublat - z toho odvodil jeho název Bublava. Později v 18. století ho však přejmenovali podle dalšího člena serenyiovského rodu Amanda na Amandku.

Proslulé léčivé prameny

Původně Hlavní pramen v roce 1860 přejmenovali na Vincentka podle hraběte Vincenta. O pramenech se postupně dostával pověst do stále širšího okolí, za léčením sem lidé cestovali i několik dní. Najednou však chyběly ubytovací kapacity, hostince i léčebné ubytovny.

Nové léčebné a ubytovací budovy

A tak se ke konci 18. století lázně Luhačovice rozrostly o hostinec s pokoji pro hosty, přicházeli sem lékaři, kteří na blahodárnou Luhačovická vodu a její účinky nedali dopustit. V tomto období postavili Zámeček, Vincencův dům, Venkovský dům či kapli sv. Alžběty.

Dnes se v Luhačovicích nachází mnohem více léčebných a ubytovacích budov, které poskytují relaxační, wellness, lázeňské a další pobyty. Stačí si vybrat a zarezervovat si ubytování.

Spokojeni návštěvníci lázní Luhačovice

O sto let později se v lázních Luhačovice podle statistik léčilo až 1700 hostů. Jejich spokojenost se službami však z roku na rok klesala, až si Serényiovců uvědomili, že může pomoci jen změna lázní na akciovou společnost.

V roce 1902 se vybudováním nové železniční tratě začala nová etapa. Do lázní Luhačovice začali chodit vlaky přímo z Prahy, Brna a Olomouce. Předsedou akciové společnosti byl Otto Serenyi, ředitelem lázní Luhačovice František Veselý a správcem Slovák Cyril Holubi. Tito tři muži se zasloužili o kvalitu nejen léčebných služeb, ale i dalších podpůrných programů a společenského života.

Znak Luhačovic

Luhačovice měly v poli pečeti, datované rokem 1691 košatý strom (údajně jabloň) mezi krojidlem a radlicí. Když byly v roce 1936 povýšeny na město, nechaly si pořídit medaili s uvedenými symboly vloženými do štítu, čímž toto pečetní znamení dostalo charakter znaku.

Když v roce 1994 požádaly Luhačovice o udělení praporu, doporučil Moravský zemský archiv autorovi návrhu panu Pavlů ze Zlína upravit i znak, tak aby odpovídal heraldickým pravidlům. K udělení symbolů Luhačovic v dnešní podobě došlo Rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 2. září 1994.